అన్నం   చూడగానే  ఓకారం  తొలగించే రుచికర  పొడి

Spread the love

అన్నం   చూడగానే  ఓకారం  తొలగించే రుచికర  పొడి

*********************

తయారు చేయుటకు కావలసిన పదర్ధములు:
మిర్యాలు 10gms

సొంఠి      10 gms

పిప్పళ్ళు. 10gms

వొమ    20 gms

జీలకర్ర 20gms

ధనియాలు 20gms

నాగకేసరాలు 20gms

బిర్యాని ఆకులు 20gms

దాల్చిన చెక్క      20gms

లవంగాలు.          20 gms

Also READ:   ఆటో ఇమ్యూన్‌ సమస్యకు అద్భుత వైద్యం

యాలకులు    20gms

నల్లుప్పు.        30gms

 

పైన తెలిపిన పొళ్ళు అన్ని కలిపి రోజూ ఒక Tea spoon  తీసుకొంటే అన్నిరకాల ఉదర సమస్యలు దూరమవును.

Updated: March 16, 2019 — 6:38 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *