ఆశా స్వీట్ షాప్

నేను ఆశా స్వీట్ షాప్ కు ఫోన్ చేశాను ట్రింగ్ ట్రింగ్ ……??

ఆశా స్వీట్స్ కు స్వాగతం ..చెప్పండి మీకు ఏమికావాలో ? ?

నాకూ ఏదైనా మంచి రుచిగల స్వీట్స్ కావాలి.
లడ్డు కావాలంటే నంబర్ ఒకటి,
హల్వా కావాలంటే నంబర్ రెండు,
గులాబ్ జామున్ కావాలంటే నంబర్ మూడు నొక్కండి

నేను నంబర్ ఒకటి నొక్కాను.

బూందిలడ్డు కావాలంటే నంబర్ ఒకటి,
డ్రైఫ్రూట్ లడ్డు కావాలంటే నంబర్ రెండు,
బందరులడ్డు కావాలంటే నంబర్ మూడు నొక్కండి

నేను నంబర్ ఒకటి నొక్కాను.

పావుకేజి కావాలంటే నంబర్ ఒకటి,
ఒక్కకేజీ కావాలంటే నంబర్ రెండు,
ఒక్క క్వింటాల్ కావాలంటే నంబర్ మూడు నొక్కండి

Related:   అప్పుడే స్నానం చేసి బెడ్ రూం లోకి వచ్చాడు భర్త

నేను కన్ఫూజ్ లో నంబర్ మూడు నొక్కి .. భయంతో కాల్ కట్ చేసాను.

మూడునిమిషాల తరువాత ఆశా స్వీట్ నుండి నాకూ ఫోన్ కాల్ ….. ! ! !

ఈనంబర నుండి మాకు ఒక్క క్వింటాల్ బూందిలడ్డు ఆర్డర్ ఉన్నది. మీ ఇంటి అడ్రస్ చెప్పండి .

నేనైతే ఫోన్ చెయ్యలేదు ఎవరు చేశారో తెలియదు

అవునా అయితే మీ తమ్ముడు ఫోన్ చేసి ఉంటాడు, అతనికి ఫోన్ఇవ్వండి.

మేము ఆరుగురు అన్నదమ్ములం. మొదటివాడికైతే నంబర్ ఒకటి,
రెండోవాడికైతే నంబర్ రెండు . మూడో వాడికైతే నంబర్ మూడు … .

ఇంక మిగితా నంబర్స్ చెప్పేకన్నా మొదలే ఫోన్ కట్ అయ్యింది…!????

Related:   Jokes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *