కొత్తిమీర పచ్చడి

కొత్తిమీర పచ్చడి

బాగ పెద్ద సైజు కొత్తిమీర కట్ట తీసు కుని పాడయిన ఆకు వుంటే తీసి వేసి కడగి సన్న గా కట్ చేసి పెట్టుకుని.

కొత్తి మీర కి సరి పడా పచ్చి మిరప కాయలు నిమ్మ కాయంత చింతపండు పది వెల్లుల్లి రెమ్మలు తీసుకుని రోట్లో ముందుగా పచ్చి మిర్చి నూరాలి మిగిలినవి కూడావేసి నూరిన తర్వాత చివరలో కొత్తిమీర ఉప్పు వేసి నూరి తాలింపు పెడితేసరి . కొత్తిమీర ని మరీ మెత్త గా నూరితే బావుండదు అన్ని పచ్చి వే నూరాలి

Related:   జొన్న రొట్టెలు

అన్ని పచ్చళల మాదిరిగానే తాలింపు వేయాలి .తాలింపులో ఓకనిమిషం ఉడికించి పచ్చడి రంగు మారగానే స్టవ్ మీద నుంచి దించితే సరి.ఈ పచ్చడి రైస్ లోకి టిఫిన్స్ లోకి బాగుంటుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *