కొబ్బరి పచ్చడి

0
108

కొబ్బరి పచ్చడి .

కావలసినవి .
కొబ్బరి కాయ  –  1  కాయను  పగుల గొట్టి  రెండు  చిప్పలు  పచ్చి  కొబ్బరి  కోరాముతో  తురుము కోవలెను .
ఎండుమిరపకాయలు  —  8

పచ్చిమిరపకాయలు  —   5

చింతపండు   —  ఉసిరి కాయంత .  విడదీసుకుని  నీటితో  తడిపి  ఉంచుకోవలెను. 

పసుపు  —  కొద్దిగా 

ఉప్పు  —  తగినంత 

బెల్లం  —  చిన్న  ముక్క  ఇష్టం  లేని వారు  మానేయ వచ్చును .
పోపునకు  —  
నూనె  —   మూడు స్పూన్లు 

Also READ:   వంకాయ కాల్చి పెరుగు పచ్చడి

మినపప్పు  —  స్పూను 

మెంతులు  —  పావు  స్పూను 

ఆవాలు  —  అర స్పూను  

Please View My Other Sites

ఇంగువ  —  కొద్దిగా .
తయారీ   విధానము .
కొబ్బరి   కోరాముతో  కోరుకుని  సిద్ధంగా   ఉంచుకోవాలి .
దాని పైన  కొద్దిగా  పసుపు  వేయండి .
ఇప్పుడు  స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి  మూడు స్పూన్లు   నూనె వేసి  నూనె  బాగా కాగగానే   వరుసగా  ఎండుమిరపకాయలు , మెంతులు , మినపప్పు , ఆవాలు , ఇంగువ  వేసి  పోపు  వేగగానే  తొడిమలు  తీసిన  పచ్చిమిర్చి  కూడా వేసి  ఒక  నిముషం  ఉంచి   దింపుకోవాలి .
ఇప్పుడు  మిక్సీ లో  ఎండుమిర్చి ,  పచ్చిమిర్చి  , తడిపిన చింతపండు  , చిన్న బెల్లం  ముక్క మరియు తగినంత  ఉప్పు వేసి  మెత్తగా మిక్సీ   వేసుకోవాలి .
తర్వాత  పచ్చి  కొబ్బరి తురుము   వేసుకుని   మెత్తగా  మిక్సీ  వేసుకోవాలి .
చివరగా  పోపు కూడా  పచ్చడిలో  వేసుకుని   పోపు  మరీ  నలగకుండా  ఒకసారి  మిక్సీ  వేసుకుని  తర్వాత  వేరే  గిన్నెలో కి  తీసుకోవాలి .
అంతే  ఎంతో  రుచిగా  ఉండే  కొబ్బరి  పచ్చడి  భోజనము   లోకే  కాకుండా  దోశెలు , పూరీలు  మరియు  చపాతీలలోకి  కూడా  చాలా బాగుంటుంది .

Also READ:   దొండకాయ ముక్కల ఊరగాయ