గరుత్మంతుడి గర్వమణచిన హనుమ

గరుత్మంతుడి గర్వమణచిన హనుమ

సాధారణంగా వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో స్వామివారి గర్భాలయానికి ఎదురుగా హనుమంతుడు గానీ .. గరుత్మంతుడు గాని కొలువుదీరి కనిపిస్తుంటారు. ఇక స్వామివారి వాహన సేవల్లోను గరుడవాహనం .. హనుమవాహనం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుని కనిపిస్తుంటాయి. ఇక ఈ ఇద్దరూ ప్రత్యేక మందిరాల్లో కొలువై దర్శనమిచ్చే క్షేత్రంగా ‘మన్నారు పోలూరు’ దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది.

నెల్లూరు జిల్లాలో గల ఈ క్షేత్రం గరుత్మంతుడికి గర్వభంగం కలిగించినదిగా స్థలపురాణం చెబుతోంది. శ్రీకృష్ణుడు ఈ క్షేత్రంలో జాంబవంతుడికి శ్రీరామచంద్రుడుగా దర్శనమిచ్చాడు. అప్పుడు హనుమంతుడుని కూడా పిలుచుకు రమ్మని స్వామి గరుత్మంతుడిని పంపించాడు. తనంతటి బలశాలి లేడనే గర్వంతో గరుడుడు, హనుమంతుడి ధ్యానానికి భంగం కలిగించాడట.

Related:   దేవాలయ నిర్మాణాల్లోని #సాంకేతికనైపుణ్యత

రామనామ స్మరణకి భంగం కలిగించిన గరుడినిపై హనుమ కోపంతో చేయి చేసుకుంటాడు. హనుమంతుడు కొట్టిన ఆ దెబ్బకి .. ఆయన ముందు తాను ఎంత బలహీనుడననేది గరుడినికి అర్థమైంది. ఆ తరువాత విషయం తెలుసుకున్న హనుమ .. ఆయనని అనుసరించి ఇక్కడికి వచ్చాడు. అందుకే ఈ క్షేత్రంలో ఒక చెంప వాచినట్టుగా గరుడుడు .. సంతోషంతో హనుమతుడు దర్శనమిస్తూ ఉంటారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *