గుత్తి  వంకాయ  కొత్తిమీర   కారం

గుత్తి  వంకాయ  కొత్తిమీర   కారం.

కావలసినవి .
లేత  వంకాయలు  —  అర కిలో

కొత్తిమీర   —  చిన్న కట్టలు  4

పచ్చిమిర్చి  —  10

ఉప్పు  —  తగినంత

నూనె  —  150  గ్రాములు .
తయారీ  విధానము .
ముందుగా  కొత్తిమీర   బాగుచేసుకుని  , పచ్చిమిర్చి  , సరిపడా  ఉప్పు వేసి  మిక్సీలో  మెత్తగా   వేసుకోవాలి .
వంకాయలు  నీళ్ళలో  వేసుకుని   నాలుగు   పక్షాలుగా  చేసుకోవాలి .
ముందుగా   సిద్ధం  చేసుకున్న  కొత్తిమీర   కారం ముద్ద   ఈ  కాయల్లో  కూరుకోవాలి .
కొద్దిగా   కారం  విడిగా   ఉంచుకోవాలి .
స్టౌ  మీద  ఒక  గిన్నె  పెట్టి  మొత్తము   నూనె  వేసి  నూనె  బాగా కాగగానే  ,  ముద్ద కూరిన  వంకాయలు  అందులో  వేసి  గిన్నె    పైన  నీళ్ళ గిన్నె  మూత పెట్టాలి  .
స్టౌ  మీడియం  సెగలో  పెట్టాలి .
మధ్య  మధ్య  కాయలు  చితకకుండా

Related:   తమిళనాడు వెన్‌ పొంగల్‌

అట్లకాడతో  కదుపుతూ  ఉండాలి .
లేదా  రెండు వైపులా  గుడ్డతో గిన్నెను  పట్టుకొని   కుదిలిస్తూ ఉండాలి .
కాయలు  బాగా  మగ్గాక   విడిగా  ఉంచుకున్న  కారం  వేసి  మూత  తీసి  కారం  వేగనివ్వాలి .
మరో  అయిదు  నిముషాలు   ఉంచి  దింపి  వేరే  Dish  లోకి  తీసుకోవాలి .

 

అంతే  ఘమ  ఘమ  లాడే  కొత్తిమీర   సువాసనతో  గుత్తి వంకాయ  కొత్తిమీర   కారం  కూర  సర్వింగ్  కు  సిద్ధం .

Related:   ఉల్లిపాయ చట్నీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *