చిటికెలో ఉప్మా

చిటికెలో ఉప్మా

ఉద్యోగ రీత్య పిల్లలు మేము వేర్వేరు చోటు ఉండవలసిన పరిస్థితి. సో ఈ ఉప్మా మిక్స కనుకునాను. నా స్వంత తెలివి.
కడాయిలో పావు కప్ నూనె కాగబెట్టి ఆవాలు జీలకర్ర పచిచమిరిచి కరివేపాకు ఒక కప్ సన్నగ తరిగిన ఉల్లిగడ్డ మంచిగా వేగింది సరిపెడ ఉప్పు వేసి 3 గ్లాసు బొంబాయి రవ వేసి దోరగ వేయించి చల్లారాక డబ్బాలో పోసి ఫిర్డజ్ లో ఉంచితే రెండు నెలల వరకు ఉంటుంది. ఉప్మా కావలసినపుడు మూడు గ్లాసులు వాటర్ మరిగించి ఒక గ్లాసు రవ వేలు కుంటే కమ్మని ఉప్మా
రెడి. ఓపిక ఉన్నప్పుడు టొమాటో బటాణి కాపిసకమ్ ఆలు వేసుకుంటే వెజిటెబల్ ఉప్మా రెడి. ఈ మిక్స మా యింటిలో రెగుయులర్ గా ఉంటుంది.

Related:   తెలుగువారి స్పెషల్ - పుల్లట్టు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *