చెన్నై, మైలాపూర్,  కపాలీశ్వర దేవాలయం

Spread the love

స్థలం: చెన్నై, మైలాపూర్,  కపాలీశ్వర దేవాలయం

సమయం: ఇంచుమించు 1922 సంవత్సరం  ఒక సాయంకాలం

.
దేవాలయం కోనేటి మెట్లపై ఓ ఐదారుగురు మిత్రులు కబుర్లాడుతున్నారు. వారంలో ఒకసారి అలా కలుసుకోవడం ఆనవాయితీ. ఆ గుంపులో మెడిసిన్ లో డిప్లమా తీసుకొని, చెన్నై ఆయుర్వేద కళాశాలలో పనిచేస్తున్న ఒక డాక్టరూ ఉన్నాడు.

.
ఆయన నెల జీతం అరవై రూపాయలు.

డాక్టర్ : నాకేగనక ఓ పదివేలరూపాయలుంటే నా పరిశోధనలతో అద్భుతాలు చేసి చూపిస్తాను.

.
ఒకశ్రోత : సర్లేవయ్యా! నీ సోది ఎప్పుడూ ఉండేదేగదా!

.
డా: : నిజం సర్, నామాట నమ్మండి. పెట్టుబడే ఉంటే, “సర్పగంధి “తో నేను దివ్యౌషధాలు చేసి చూపిస్తాను.

Also READ:   మాది_అడ్వాన్స్‌డ్_టెక్నాలజీ_మేమే_గొప్ప_అనే_వారి_కోసం

.
రెండవశ్రోత : ఇంకానయం. మృతసంజీవని చేస్తానన్నావుకాదు.

.
డా :: పరిహాసాలు కాదు సర్. సర్పగంధితో చాలా రోగాలను నయం చేయవచ్చు. కావాలసిందంతా పరిశోధనలకు పెట్టుబడి. అంతే.

.
మొ.శ్రో.: పరిహాసం కాదు డాక్టరుగారూ! నిజంగానే అంటున్నాను. అంతపెట్టుబడి మనకెక్కడ? ఏ అమెరికావాడో పెడితే తప్ప.

.
ఇంతలో పెద్దవాన. కూర్చున్నవాళ్ళంతా లేచి బిరబిరా తలో మూలా వెళ్ళారు. మన మిత్రబృందం దేవాలయం సన్నిధిలో పూజాసామాగ్రి అమ్మే ఒక దుకాణం చూరుకింద నిల్చున్నారు.అక్కడా ఈ డాక్టరు గారు వదల్లేదు. సర్పగంధి గొప్పదనాన్ని గురించి ఆంగ్లంలో అనర్గళంగా దంచుతూనే ఉన్నాడు. ఇంతలో వెనుకనుంచి ఒకతను,

.
” నిజంగానే మీరు అలాంటి మందులను తయారు చేయగలరా?” అని ప్రశ్నించాడు ఆంగ్లంలో.

Also READ:   Airtel Rs.93 Recharge Now Offers Unlimited Calls 1gb data 28 days Validity

.
మిత్రులు ఆశ్చర్యంతో వెనక్కు తిరిగి చూస్తే, అతనొక అమెరికన్.

.

డాక్టర్ అత్యుత్సాహంతో ” కచ్చితంగా సర్. పెట్టుబడి పెట్టిచూడండి.” అన్నాడు.

.
ఆ అమెరికన్ “సరే. నేను LEDERLE కంపెనీ ప్రతినిధిని. మాకంపెనీ డైరెక్టర్స్ తో మాట్లాడి, ఒకట్రెండు నెలల్లో మీకు తెలియపరుస్తాను.” అంటూ డాక్టరుగారి చిరునామా తీసుకున్నాడు.

.
“ నిజం సర్. ఆరునెలలు గడువియ్యండి చాలు. నేను మాట నిలబెట్టుకోలేకపోతే ఇండియాకు తిప్పి పంపేయండి” అంటూ ఏదేదో పలవరించసాగాడు పాపమాడాక్టర్.

.
మర్నాటినుంచీ డాక్టర్ ఎదురు చూపులూ, మిత్రుల పరిహాసాలూ.

ఆరువారాలతరువాత LEDERLE COMANY  నుంచి డాక్టరుగారికి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది.

.

” మా ప్రతినిధి ద్వారా మీ ఉత్సాహం, ఓషధీజ్ఞానం మాకు తెలిసింది. ప్రజలకోసం కొత్తమందులు కనిపెట్టడమే మా లక్ష్యం. మీరుకనిపెట్టే వాటిల్లో ఏ ఒక్కటి ఫలప్రదమైనా సంతోషిస్తాం. మీరు ఢిల్లీలో మాసంస్థ కార్యాలయానికి వెళ్ళండి. మీప్రయాణ ఏర్పాట్లన్నీ వారు చూసుకుంటారు”.

Also READ:   ? Read with patience ? USED ? vs. LOVED❤

.

ఇదీ ఆ ఉత్తరం సారాంశం. డాక్టరుగారు ఆ ఉత్తరాన్ని ఓ వందసార్లయినా మిత్రులకు చదివి వినిపించుంటారు.

.

తరువాత ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం HETROGEN, TETRACYCLINE, METHOTREXATE(USEFUL IN CANCER TREATMENT) ,POLYMIXIN (Cattle Field )   లాంటి దివ్యౌషధాలు కనుక్కోవడం అంతా గొప్ప చరిత్ర.

.
ఆ మహానుభావుడే డాక్టర్ యల్లాప్రగ్గడ సుబ్బారావు గారు.

.

Updated: April 14, 2019 — 2:53 am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *