నవ్వుల శుభోదయం

???నవ్వుల శుభోదయం????

ఖ-క…. లకు ఎంత తేడా వుందో చూడండి…. తెలుగు భాష గొప్పతనం గుర్తించండి.
లాయర్ : మీ వివాహానికి కారణం?
ఆనంద్ : ప్రేమలేఖ
లాయర్ : మరి ప్రేమించి పెళ్ళి చేసుకొని.. ఇప్పుడు విడాకులెందుకు?
ఆనంద్ : ప్రేమలేక
??????????????

??? నవ్వుల శుభోదయం ?

ప్రసాద్ : ఏ వస్తువు కొనాలన్నా మా ఆవిడ రెండు కారణాలు చూపిస్తుందిరా!
మురళి: ఏమిటవి?
ప్రసాద్: పక్కింటివాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొనాలి. లేదా వాళ్ళ దగ్గర లేవు కనుక మనం కొంటే గొప్పగా ఉంటుందని కొనిపిస్తుంది.?
?????????????

భర్త : అదేంటీ.. పంతులు అన్ని నక్షత్రాలుండగా ఒక్క అరుంధతిని మాత్రమే చూపించాడు….!! ??

Related:   ఇండియా  to  చైనా

భార్య : మిగతా నక్షత్రాలన్నీ రేపటి నుండి నేను చూపిస్తానుగా…!!??
????????????

? నవ్వుల శుభోదయం ?

నవ్వొస్తే నవ్వుకోండి…!

టీచర్: “సతీ సావిత్రి కధ లో నువ్వు తెలుసుకున్నది ఏమిటి?”

స్టూడెంట్: “భార్య నుండి భర్తను ఆ యముడు కూడా కాపాడలేడని!”
????????????

నవ్వుల శుభోదయం ?

ఒక సందేశాన్ని అత్యంత వేగంగా చేరవేయాలంటే “ఈమెయిల్”అయినా ఉండాలి లేదా “ఫీమేల్” అయినా ఉండాలి.
రెండవది మరింత వేగంగా చేరవేస్తుంది.!?
????????????

నవ్వుల శుభోదయం ?
పెళ్ళి అంటే ఏంటో కుతూహలంతో ఒక శాస్త్రవేత్త పెళ్లిచేసుకున్నాడు … కొంతకాలం తర్వాత అతనికి అర్ధమయ్యింది …

శాస్త్రవేత్త అనేవాడు అందరికీ పనికొచ్చే ప్రయోగాలు చేయాలి కానీ , పిచ్చి పిచ్చి ప్రయోగాలు చేయకూడదని..
?????????????

Related:   కబుర్లు

నవ్వుల శుభోదయం ?
ఈ భూమ్మీద ….
రెండే రెండు వింతలు చెప్పుకోదగ్గవి !!!!
1 . మద్యపానం…
ఎంతటి మితభాషి నైనా…
మాట్లాడేటట్టు చేస్తుంది!!!
2 . భార్య …
ఎంతటి ఘనుడినైనా…
మూగవాని గా మార్చేస్తుంది !!!!! ?
??????????????

నవ్వుల శుభోదయం ?
దొంగ .. పోలీసుతో ఇలా..

దొంగ : మా కష్టాలు ఏమి చెప్పమంటారు..ఈ పెళ్ళిల సీజన్లలో 20 చైన్లు లాగితే 18 గిల్టు చైనులు ఉంటున్నాయి ..?
???????????????

నేను బస్ లో వెళ్తున్నా..
నా ముందు నిల్చున్న అబ్బాయి
మొబైల్ లో జాతీయ గీతాన్ని పెట్టాడు ….
నేను లేచి నిల్చున్నా..
యెదవ నేను నిల్చోగానే సాంగ్ ఆఫ్ చేసి నా సీట్ లో కుార్చున్నాడు….
??

Related:   ఓ సాధువు ఓ పార్టీకి వెళ్ళాడు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *