పిల్ల

రోజు నేను చూసే పిల్ల ఓ రోజు సడన్ గా రోడ్డు మీద ఘాడంగా కౌగిలించుకోని
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
నువ్వంటే నాకిష్టం అంది
.
.
.
.
.
.
.
.
ఫోన్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ అడుగుదాం అనుకునే లోపే

#లిప్_లాక్_చేసేసింది

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
లిప్ లాక్ మత్తులో నుంచి బయటికి వచ్చే సరికే మత్తు వదలరా నిద్దురా మత్తు వదలరా అని అలారం టోన్ మోగుతోంది ??

DNM జీవితం కలలు కూడా పూర్తిగా సహకరించడం లేదు

Related:   అరే నీ కన్ను ఏంటిరా అలా వాచిపోయింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *