బెండ కాయల పళంగా  కూర

బెండ కాయల పళంగా  కూర .
తయారీ విధానము .
ముందుగా స్టౌ మీద బాండీ పెట్టి  రెండు స్పూన్లు  నూనె వేసి  నూనె బాగా కాగగానే  వరుసగా పది ఎండుమిరపకాయలు , మూడు స్పూన్లు  పచ్చి శనగపప్పు , రెండు స్పూన్లు  మినపప్పు , నాలుగు స్పూన్లు  ధనియాలు , అర స్పూను  జీలకర్ర ,  కొద్దిగా  ఇంగువ మరియు  తగినంత  ఉప్పు వేసుకుని  ఎర్రగా  వేయించు కోవాలి .
తర్వాత మిక్సీలో  మరీ మెత్తగా  కాకుండా  పొడి  వేసుకోవాలి.
ఒక  పావు కిలో  బెండకాయలు  రెండు వైపులా  చాకుతో  కట్ చేసుకుని మధ్యలో  గాటు  పెట్టు కోవాలి .
తర్వాత  స్టౌ  మీద  బాండీ  పెట్టి నాలుగు  స్పూన్లు  నూనె  వేసి ఈ ముక్కలను  వేసి  బాగా వేగనివ్వాలి .
తర్వాత  ముక్కలను  విడిగా  పళ్ళెంలో  తీసుకుని  కాయలలో  ఈ పొడి  పెట్టుకుని బాగా  కాగిన  వేడి వేడి నూనె కాయలలో పోసుకోవాలి .
అంతే  బెండకాయ కాయల  పళంగా పొడి కూర  భోజనము  లోకి  సిద్ధం.
ఈ కూర  వేడి  వేడి అన్నం లో నెయ్యి వేసుకుని  తింటే  చాలా రుచిగా  ఉంటుంది .

READ:   కందిపొడి

Originally posted 2019-03-14 06:03:26.