భారత దేశం లో ఎక్కడ ఉన్నామో గుర్తించడం ఎలా?

0
126

🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲🚲
భారత దేశం లో ఎక్కడ ఉన్నామో గుర్తించడం ఎలా..?
—————————————-

సీన్ 1 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మూడో వాడు వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతే 🏃🏻 అది “ముంబై”
—————————————-
సీన్ 2 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మూడో వాడు వచ్చి గొడవ ఆపుదాం అనుకుని మిగిలిన ఇద్దరి చేత తన్నించుకుంటే 😫 అది “చెన్నై”
—————————————-
సీన్ 3 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మూడో వాడు ఒక కేస్ బీర్లు 🍺🍻తెచ్చి అందరూ కలిపి తాగి చివరికి ఫ్రెండ్స్ ఐపోయి ఇంటికి వెళ్లిపోతే అది “గోవా”
—————————————-
సీన్ 4 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు ఒకడు వచ్చి మా ఇంటి ముందు కొట్టుకోకండీ దూరం గా వెళ్ళండి 🏡అంటే అది “బెంగళూరు”
—————————————-
సీన్ 5 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు ఇద్దరు చేతిలో ఉన్న ఫోన్ 📲తీసి కాల్ చేస్తారు అప్పుడు ఇద్దరి తో ఇంకొక 50 మంది కొట్టుకుంటే అది “పంజాబ్”
—————————————-
సీన్ 6 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు మూడో వాడు వచ్చి ఇద్దరిని తుపాకీ తో కాల్చేస్తే 🔫అది “బీహార్”
—————————————
సీన్ 7:- *ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు..
మూడోవాడు వచ్చి వీడియో తీస్తే ..
అది….ఆంధ్రప్రదేశ్.😂😂*
—————————————-
సీన్ 8 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు…..జనాలు అందరూ గుమిగూడారు…. ఒకడు సైలెంట్ గా టీ స్టాల్ ఓపెన్ చేస్తే ☕…అది “కేరళ”
—————————————-
ఇది HIGHLIGHT &అల్టిమేట్:
😂😂😂😂
సీన్ 9 :- ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు.. మూడోవాడు వచ్చి సర్దిచెప్పి,సాయంత్రానికి దావత్ అడిగితే..
అది…..తెలంగాణా….!!
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
👍👌👌💐💐💐👌👌👍

Also READ:   అరే నీ కన్ను ఏంటిరా అలా వాచిపోయింది

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here