మైగ్రేన్‌ హుష్‌కాకి

మైగ్రేన్‌ హుష్‌కాకి!
********
?అవిసె గింజలు 5 గ్రాములు, ఆవాలు 5 గ్రాములు ఈ రెంటినీ కలిపి నీళ్లల్లో మెత్తగా నూరి ఆ మిశ్ర మాన్ని తల పైన పట్టువేయాలి ఆ తర్వాత తల పట్టు మీద కాగితం అంటించి కాపడం పెడితే పార్శ్వపు తలనొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

?10 గ్రాముల పటిక బెల్లం పొడిని 250 మి.లీ నీళ్లల్లో కరిగించి మూత పెట్టి ఉంచాలి. ఆ మరునాటి ఉదయాన్నే ఏమీ తినక ముందు.. ఆ ద్రావణం తాగితే పార్శ్వపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది.

?బచ్చలాకు నూరి నొసట పట్టు వేస్తే, తలనొప్పి, పార్శ్వపు నొప్పి రెండూ తగ్గిపోతాయి.

Related:   Wash Your Food and Wash it Right

? జీలకర్రను నిమ్మకాయ రసంతో నూరి పట్టువేస్తే చాలా త్వరగా నొప్పి తగ్గిపోతుంది.

? పిప్పళ్లు, మిరియాలు, కరక్కాయ ,జాజికాయ – వీటిని సమభాగాలుగా కలిపి, గంజిలో నూరి పట్టువేస్తే పార్శ్వపు నొప్పి చాలా వేగంగా తగ్గుతుంది.

? ఆవు నెయ్యిని గోరు వెచ్చగా రోజూ రెండు మూడు చుక్కలు ముక్కులో వేసుకుంటే పార్శ్వపు నొప్పి తగ్గుతుంది.

? బాదం నూనెను ముక్కులో 2,3 చుక్కలు వేసుకుంటున్న తగ్గుతుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *