ఒక ఎద్దు… కధ

?ఒక ఎద్దు… కధ..? ‘‘‘‘‘‘‘‘’‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘’‘‘‘‘‘’’’’’‘’’’’’’’’’’’’’‘’’’’’’’’’ అనగనగా గోపయ్య అనే రైతు దగ్గర ఒక గొప్ప ఎద్దు ఉండేది… అది చాలా బలంగా ఉండేది. అయినా అది చాలా శాంతంగా ఉండేది. గోపయ్య ఏ పని చెబితే దాన్ని, చాలా ఇష్టంగా చేసి …

Read More

చిలుక-ఏనుగు

చిలుక-ఏనుగు చిలిపితనానికి హద్దుండాలి. హద్దుమీరి, ఏనుగుకు కోపం తెప్పించిన చిలుకకు ఏమైందో ’చిలుక-ఏనుగు’ కథలో. చదవండి. చాలా కాలం పంజరంలో ఉన్నాక ఒక చిలుకకు విసుగొచ్చింది. చాలా కష్టాలు పడ్డతరువాత అది పంజరంలోంచి తప్పించుకొని అడవికి చేరింది. అడవిలో దొరికే తియ్యని …

Read More

కోతి

ఒక నాడు ఓ కోతి అడవిలో గెంతుతూ వుంటే దాని కాలికి ఒక ముల్లు గుచ్చుకుంది. అది వూళ్ళోకొచ్చి ఒక మంగళిని ఆశ్రయించింది. మంగళి చక్కగా ముల్లు తీసి విసిరేశాడు. తిరిగి చూసేసరికి కోతి తన కత్తి తీసుకుని పారిపోవడం గమనించాడు. …

Read More

స్వాగతం

స్వాగతం పరమానందయ్య గారి శిష్యులు పదిమంది ఓసారి ఒక నదిని దాటారట. ప్రవాహవేగం ఎక్కువగా ఉందేమో, అందరూ జాగ్రత్తగా దాటవలసి వచ్చింది నదిని. తీరా అవతలి తీరం చేరుకున్న తర్వాత వారికి అనుమానం కలిగింది – `అందరం గట్టున పడ్డామా లేదా?’ …

Read More

బంగారు నాణాల కథ

బంగారు నాణాల కథ అనగనగా ఒక ఊళ్లో ఒక ముసలమ్మ ఉండేది. ఆ ముసలమ్మకు ఇద్దరు కొడుకులు. పెద్దోడు మొద్దు; కానీ అతని మనసు మంచిది. చిన్నోడు బాగా చదువుకునేవాడు; కానీ అతనిలో చాలా స్వార్థం ఉండేది. రోజులు, సంవత్సరాలు గడిచాయి. …

Read More

డబ్బుతోనూ , అధికారం తోనూ పొందలేనివి ప్రేమతో చాలా పొందగలం

డబ్బుతోనూ , అధికారం తోనూ పొందలేనివి ప్రేమతో చాలా పొందగలం. ప్రదీప్ ఎప్పుడూ ఒక ముసలామె దగ్గర కమలాలు కొంటాడు . . ఆ రోజు కూడా కొన్నాడు . ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చేశాడు . సంచీలోనుండి ఒక కమలా తీసి …

Read More

ఓ మంచి కధ చదవండి.

ఓ మంచి కధ చదవండి.. ********************** ఓ యువకుడు ఓ మంచి ఉద్యోగం కోసం ఓ పెద్ద కంపెనీకి ఇంటర్వూకు వెళ్ళాడు. చక్కగా అన్ని పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు………… చివరి పరీక్షకు డైరెక్టరు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. *డైరెక్టరు* : నీవు చదువుకునే రోజుల్లో …

Read More

‘ధన’ బంధం (కథ)

‘ధన’ బంధం (కథ) ~~~~~~~~~~~ ఉదయ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి గేట్ దగ్గర భార్య శ్రావణి, కొడుకు విశేష్ నిల్చుని ఉన్నారు.వారిని చూడగానే ఏమైంది?అని అడిగాడు ఉదయ్.ఈ రోజు తేలిపోవాలి, ఈ ఇంట్లో నేను ఉండాలో?మీ నాన్న ఉండాలో?అంటూ కోపాన్ని ప్రదర్శించింది శ్రావణి. …

Read More

నిజమైన మేధావి

నిజమైన మేధావి రాజు తెలివైన కుర్రాడు.ఒకరోజు సెలయేటి దగ్గర నడుస్తూ వెళ్తున్నాడు. హఠాత్తుగా అతనికోగొంతువినిపించింది. అది పక్కనే ఉన్న చెట్టు కింద నుంచి వస్తోందని గమనించాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక సీసా కనిపించింది. ఆ సీసాలో ఒక చిన్న మనిషిలాంటి …

Read More

విమానం లో భోజనం

విమానం లో భోజనం . విమానం లో నా సీట్ లో కూర్చున్నాను. ఢిల్లీ కు ఆరేడు గంటల ప్రయాణం . మంచి పుస్తకం చదువుకోవడం , ఒక గంట నిద్ర పోవడం — ఇవీ నా ప్రయాణం లో నేను …

Read More