గజ్జలు దయ్యం

గజ్జలు దయ్యం కొండాపురంలో‌ రాము-సోము అనే మిత్రులు, సాయంత్రం పశువుల్ని ఇంటికి తోలుకొచ్చిన తర్వాత, పట్నంలో సినిమా చూసేందుకు వెళ్ళారు. వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసరికి బాగా ఆలస్యమైంది. బస్సు వాళ్లని రోడ్డులో వదిలి వెళ్ళిపోయింది. ఊరు ఇంకొక రెండు కిలోమీటర్ల …

Read More

MUST READ కళ్ళు తెరిపించే గొప్ప నీతి కథ

?MUST READ కళ్ళు తెరిపించే గొప్ప నీతి కథ.. ?MUST READ కళ్ళు తెరిపించే గొప్ప నీతి కథ.. అనగనగా ఒక నగరంలో లక్ష్మీపతి అనే ఒకతను ఉండేవాడు. అతనికొక సంకల్పం. వాళ్ళ ఇంటికి దగ్గరలో ఒక అందమైన భవనం ఉండేది. …

Read More

నేనూ ఒక అమ్మనే………

నేనూ ఒక అమ్మనే……… తన భర్తకు చాలా ఇష్టమని గుత్తివంకాయకూర వండింది ఓ మహిళ. తన వంటకాన్ని తన భర్త మెచ్చుకునేలా చేయాలని అన్నీ సమపాళ్ళలో వేసి వంకాయ కూరను వండింది. ఆ వంటకం ఘుమ ఘుమలాడుతోంది. ఎలాగైనా తన భర్త …

Read More

సహనం

?????????? * “సహనం” * *వస్తువులను వాడుకోండి….* *మనుషులను ప్రేమించండి…* *ఈ కథ నిజంగా జరిగిన వాస్తవం…* ఒక వ్యక్తి తన కొత్త కారు తుడుచుకుంటుండగా , అతని ఐదేళ్ల కూతురు అక్కడికి వచ్చింది… చేతికందిన రాయి తీసుకుని కారుకి ఒకవైపు …

Read More

అద్బుతమైన తెలివి తేటలు కల కుక్క

ఒక కిరాణా షాపు వాడు షాపు కట్టేస్తూ ఉండగా ఒక కుక్క వచ్చింది. దాని నోట్లో సరుకుల లిస్టు, నోట్లు ఉన్నాయి. షాపువాడు ఆశ్చర్యపోతూనే సరుకులన్నీ సంచిలో ప్యాక్ చేసి దాని నోటికందించాడు. అది అక్కడినుంచి కదిలింది. షాపు వాడికి ఇదంతా …

Read More

నీతి కధ

నీతి కధ 🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 ఒక సాధువు నడిచి వెళుతూ అలసటగా ఉంటే ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు.. ఎదురుగా వున్న ఇంట్లోని గృహస్థుడు ఆయన్ని చూసి తమ ఇంట్లోకి వచ్చి కొంచెం సేపు విశ్రాంతి తీసుకోమని కోరాడు. సాధువుకి మంచి భోజనం …

Read More

ఒక నీతి కధ. ఓపిక ఉంటే చదవండి

ఒక నీతి కధ. ఓపిక ఉంటే చదవండి ‘‘ఏమండీ, రాత్రి మామయ్యగారు ఫోన్‌ చేశారు- మీరెప్పుడొస్తారని. మీరేమో నా సెల్‌ నంబరు ఇచ్చారు. వాళ్ళు నాకే చేస్తున్నారు. మీ నంబరివ్వచ్చు కదా’’ హాల్లో కూర్చుని పేపర్‌ చదువుతున్న మాధవ దగ్గరకు కాఫీ …

Read More

ఒక చిన్న భర్త కథ..మీ అందరికోసం

ఒక చిన్న భర్త కథ..మీ అందరికోసం పండు👨మధు👧ఇద్దరు భార్యాభర్తలు👬 పండు ఏదో తన చదువుకు తగ్గ చిన్న ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు..మధు ఇంట్లోనే పిల్లల ఆలనా పాలనా చూస్తూ అత్తమామలను సేవిస్తూ సాఫీగా జీవితం గడుపుతూ ఉండేవారు…. మధుకి భర్త అంటే …

Read More

ఎ ఆవ్ రా బా వా

*”ఎ ఆవ్ రా బా వా “* .‌…………‌……………….. ఒకసారి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తన ఆస్థాన కవులందరికీ ఒక పరీక్ష పెట్టాడు. *” మీరు ఐదు అక్షరాల పదం ఒకటి రూపొందించాలి. ఒక్కొక్క అక్షరం ఒక్కొక్క భాషలో పుండాలి. ఆ ఒక్కొక్క …

Read More