మురికి దయ్యం

మురికి దయ్యం………..! రామాపురం గ్రామంలో రామయ్య, కమలమ్మ అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. ఉద్యోగరీత్యా రామయ్య తన భార్యతో సహా భీమవరం అనే గ్రామానికి వెళ్ళాడు. అయితే ఆ గ్రామంలో రామయ్యకు ఎంత వెతికినా ఒక్క ఇల్లు కూడా అద్దెకు దొరకలేదు. చివరికి …

Read More

తెనాలి రామలింగడు.. లెంపకాయ ఖరీదు

తెనాలి రామలింగడు.. లెంపకాయ ఖరీదు..!! ఒకరోజు తెనాలి రామలింగడు వీధిలో వెళుతుండగా.. ఎవరో వెనకనుంచి వచ్చి ఒక గుద్దు గుద్దారు. ఆ దెబ్బకి రామలింగడికి ప్రాణం పోయినంత పనయింది. కిందపడిపోయాడు. ఆ దార్లోనే వెళుతున్నవాళ్లు రామలింగడిని లేపి, ఆయనను కొట్టినవాడిని పట్టుకున్నారు. …

Read More

సంయమనం

సంయమనం… ఒక పాము వడ్రంగి దుకాణంలోకి దూరి, అక్కడ వున్న రంపం పై నుండి ప్రాకినప్పుడు పాముకు స్వల్పంగా గాయమైంది. వెంటనే పాము కోపముతో రంపమును గట్టిగా కరిచింది. ఈసారి పాము నోటిలో పెద్ద గాయమై రక్తం వచ్చింది. పాముకు అసలేమి …

Read More

హరికథా మహాత్యం

హరికథా మహాత్యం అనగనగా ఒక ఊరిలో రామయ్య అనే ఆసామికి గొఱ్ఱెల మంద ఉండేది. ఒకసారి వాళ్ల ఊరి గుడిలో హరికథ చెబుతున్నారు. ఆ సంగతి తెలుసుకొన్న రామయ్య, ఆ రాత్రికి గొఱ్ఱెల మందలోకి పనివాణ్ణి పంపి తాను హరికథ వినడానికి …

Read More

అగస్త్యుడు – వాతాపి

అగస్త్యుడు – వాతాపి చాలా ఏళ్ల క్రితం మన దేశమంతా అరణ్యాలతో నిండి వుండేది. ఒక చోట నుండి మరొక చోటికి ప్రయాణం చెయ్యడమంటే చాలా కష్టంగా వుండేది. ఎందుచేతనంటే ఆ అరణ్యాలు రాక్షసులకు, క్రూరజంతువులకు పునికి పట్టుగా వుండేవి. దక్షిణ …

Read More

నాణెం

అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక అమ్మాయి ఉండేది. ఆ అమ్మాయి పేరు రిత్య. ఒకరోజు రిత్యకి ఒక నాణెం దొరికింది. అది ఓ మాయ నాణెం. కానీ రిత్యకు ఆ సంగతి తెలీదుకదా, దాన్ని తీసుకొచ్చి, వాళ్ల ఇంట్లో ఉన్న బియ్యం …

Read More

శివరాత్రి మహిమ

శివరాత్రి మహిమ ఒక అడవిలో కిరాతుడు అతని భార్య ఉండేవారు. రోజు దేన్నో ఒకదాన్ని వేటాడి దాని మాంసంతో ఆహారం భుజించేవారు. ఒకరోజు తనభార్య పిలిచి ఏమయ్యో ఈరోజు విశేషం తెలుసా అనగా! తెలియదు ఏంటో చెప్పమన్నాడు. ఈనాడు మన పెళ్లిరోజు …

Read More

సంయమనం

సంయమనం… ఒక పాము వడ్రంగి దుకాణంలోకి దూరి, అక్కడ వున్న రంపం పై నుండి ప్రాకినప్పుడు పాముకు స్వల్పంగా గాయమైంది. వెంటనే పాము కోపముతో రంపమును గట్టిగా కరిచింది. ఈసారి పాము నోటిలో పెద్ద గాయమై రక్తం వచ్చింది. పాముకు అసలేమి …

Read More

భార్య భర్త

ఒక సెలవురోజు భార్య భర్తతో ” మనం కాసేపు మాట్లాడుకోవాలి! మీ ఫోను స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి!!” అంది “ఫోన్ ఉంటే ఏమౌతుంది?” ఏమీ కాదు అందుకే మీరు ముందు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి “సరే చెప్పు !!ఏం మాట్లాడాలి …

Read More

శిక్ష

పిల్లలు చిన్ని చిన్ని తప్పులు మనకి సరదాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. తిడుతుంటే మహా సరదా కొందరికి. ఎదిరిస్తుంటే ఇంకా సరదా.. కొందరైతే బండభూతులు నేర్పుతూ ఉంటారు. మరికొందరు స్వార్థం నేర్పుతూ అహంకారం పెంచుతూ ఉంటారు. కానీ అవి ఎంతటి ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెడతాయో …

Read More