కొత్తగా పెళ్లయిన జంట

0
118

Please View My Other Sites

కొత్తగా పెళ్లయిన జంట..

భర్త తెల్లారి లేస్తూనే..గ్లాస్ లో నీళ్లు తెచ్చి భార్య ముఖం మీద కొట్టాడు.

తుళ్ళిపడి లేచిన భార్య కోపంగా అరిచింది..
“క్రాక్ ఏమన్నా ఉందా నీకు..? నీళ్లు పోస్తావేంటి..??”

“ఏం లేదు బంగారూ..మీ నాన్న అప్పగింతలప్పుడు చెప్పాడు..నా కూతురు పువ్వులాంటిది..వాడిపోకుండా చూస్కో అల్లుడూ అని.అందుకే”

Also READ:   నువ్వు మనిషివి కాదు

😂🤣😁😜😛😇😇

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here