అదిరి పోయే రుచితో ఇడ్లీ , దోశెలు మరియు చపాతీల లోకి కారప్పొడి

అదిరి పోయే రుచితో ఇడ్లీ , దోశెలు మరియు చపాతీల లోకి కారప్పొడి . కావలసినవి . నూనె — మూడు స్పూన్లు . ఎండుమిరపకాయలు – 12 పచ్చిశనగపప్పు — అర కప్పు చాయమినపప్పు — అర కప్పు ధనియాలు …

Read More