పూరీలు / చపాతీలు / మరియు రోటీల లోకి వెజిటబుల్ కూర్మా

పూరీలు / చపాతీలు / మరియు రోటీల లోకి వెజిటబుల్ కూర్మా . కావలసినవి. బంగాళా దుంపలు — రెండు క్యారెట్ — మూడు టమోటోలు — రెండు బీన్స్ — 150 గ్రాములు. ఈ కూరలన్నీ ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. క్యారెట్ …

Read More