శృంగార సమస్యలకు వాజీకరణ చికిత్సతో చెక్

శృంగార సమస్యలకు వాజీకరణ చికిత్సతో చెక్ మారిన జీవనశైలి కారణంగా ఏర్పడుతున్న మానసిక ఒత్తిడి, డయాబెటిస్‌ వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పురుషులలో లైంగిక పరమైన సమస్యలకు దారితీస్తున్నాయి. వీటిలో ప్రధానంగా అంగస్తంభన సమస్య పురుషులను మానసికంగా కృంగదీస్తోంది. కారణాలు ఏవైనప్పటికీ వాజీకరణ …

Read More

కామ చూడామణి రసం

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician: సెల్.9949363498 కామ చూడామణి రసం… ******************* బలము,వీర్యవృద్ది ,నరములకు శక్తినిచ్చి,కోరికలను పెంచుతుంది ××××××××××××××××××××× కారణాలు ఏవైనా కావచ్చు, దురలవాట్లకులోనైనాక ఆరోగ్యసమస్యలే కాక శృంగార సమస్యలు కూడా మనిషిలో ఉత్పన్నమౌతాయి. శృంగార సమస్యలను దూరం చేయడంలో …

Read More