అడవి రాముడు (28-04-1977)

అపురూప చిత్రాలు-94 అడవి రాముడు (28-04-1977) సరిగ్గా 41 సంవత్సరాలక్రితం ఇదే రోజు 28-04-1977 న విడుదలైన ఆ “అడవిరాముడు” సినిమా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రను మార్చేసింది. ఇందులో నటించినవారందరికి stardom నిచ్చింది. . సాంకేతిక నిపుణులు కూడా పెద్ద ధరలకు …

Read More