ఆకు కూరలు

ఆకు కూరలు మొక్కలోని ఆకులను ఆహార పదార్ధాలుగా ఉపయోగించే మొక్కలను ఆకు కూరలు అంటారు. కొన్ని కొన్ని సార్లు ఈ మొక్కలలోని ఆకులతో పాటు కాండాలను, లేత ఆకుకాడలను కూడా తినటానికి ఉపయోగిస్తారు. ఆకు కూరలు అనేక కుటుంబాలకు చెందిన మొక్కలనుండి …

Read More

ఆకుకూరలు మరియు వాటిలోని ఔషధ గుణాలు 

ఆకుకూరలు మరియు వాటిలోని ఔషధ గుణాలు కొత్తిమీర  – *  ధనియాల లేత మొక్కలని మనం కొత్తిమీర అంటాము . *  వీటియొక్క రుచి కారంగా మరియు వాసన సుగంధభరితంగా ఉండును. *  కొత్తిమీర గాఢ కషాయంలో పాలు మరియు పంచదార …

Read More