బాదంపప్పు ( Almond )

* బాదంపప్పు ( Almond ) బాదం పాలు తాగితే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. బాదం నూనె వాడితే చర్మం నునుపుగా తయారవుతుంది. బాదం పప్పు ఉపయోగిస్తే స్వీట్లకు మంచి రుచి వస్తుంది. రాయల్ దినుసుగా పేరున్న బాదంపప్పు మన వంటింటి …

Read More