ఉసిరి

ఉసిరి ఒక చెట్టు. ఉసిరికాయల గురించి వీటిని పెంచుతారు. ఉసిరి కాయను ఆంగ్లంలో The Indian gooseberry (Phyllanthus emblica, syn. Emblica officinalis), అనీ, హిందీలో “ఆమ్ల’ అనీ, సంస్కృతంలో “ఆమలక” అనీ అంటారు. దీనిలో విటమిన్ సి. పుష్కలంగా …

Read More