మోహినీ భస్మాసుర (01-12-1966)

అలనాటి చిత్రాలు మోహినీ భస్మాసుర (01-12-1966) 1966 లో 34 తెలుగు చిత్రాలు విడుదల కాగా, ఎన్ టి ఆర్ 12 చిత్రాల్లోనూ, ఏయన్నార్ నాలుగు చిత్రాల్లోనూ నటించారు. ఆ ఏటి సూపర్ హిట్ సినిమా ‘పరమానందయ్య శిష్యుల కథ’ (07-04-1966) …

Read More