అశ్వగంధ చూర్ణం దాని యొక్క ఉపయోగాలు – Ashwagandha churna

అశ్వగంధ చూర్ణం దాని యొక్క ఉపయోగాలు – * చాలా మందికి సరిగ్గా మరియు సరైన నిద్ర ఉండదు . అటువంటి వారు సాదారణంగా మత్తు కలిగించే ట్యాబ్లేట్స్ వాడుతుంటారు. అవి క్రమక్రమంగా ఆరోగ్యం పైన తీవ్రంగా ప్రభావం చూపిస్తాయి. నిద్రలేమి …

Read More