“విక్స్” అంటే జలుబుకు మాత్రమే కాదు..! ఈ 15 రకాలుగా ఎలా వాడచ్చో చూస్తే మీరు అస్సలు నమ్మలేరు..!

*”విక్స్” అంటే జలుబుకు మాత్రమే కాదు..! ఈ 15 రకాలుగా ఎలా వాడచ్చో చూస్తే మీరు అస్సలు నమ్మలేరు..!* విక్స్‌ను మీరైతే సాధారణంగా దేనికి వాడుతారు..? దేనికి వాడడం ఏమిటి. జలుబు, తలనొప్పి, దగ్గు, ముక్కు దిబ్బడ వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల …

Read More